Vi vill på alla sätt bevara och forska i historien om krukmakeriet i Arvikatrakten. Ett sätt är att köpa in gamla föremål som alla har en bit att berätta. Medlemsavgifterna räcker tyvärr inte långt och du får gärna stötta oss med gåvor, både i form av pengar eller om du har dokumentation - minnen, foton eller berättelser att bidra med.

Vi håller också på med ett dokumentationsprojekt som ska resultera i ett antal bildspel/videofilmer om traditionen och om enskilda krukmakare/keramiker i trakten.